Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Technická skupina

Technická skupina

  • zabezpečuje opravy a údržbu nemovitého i movitého majetku města svými pracovníky zařazenými do technické skupiny, případně jinými osobami (právnickými nebo fyzickými), zajišťuje výběr dodavatele nabídkovou formou,
  • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných budov v majetku města,
  • spolupracuje se stavebním úřadem na záměrech na obytnou a průmyslovou výstavbu a na výstavbu veřejných budov, navrhuje využití nezastavených ploch,
  • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných prostranství, komunikací a chodníků na území v majetku města,
  • dohlíží na řádnou funkci sítí – veřejné osvětlení, dešťové kanalizace, včetně jejich zavedení, rozšíření a modernizace, povoluje překopy místních komunikací a cest,
  • zajišťuje potřebné doklady a podklady pro rozhodnutí městské rady i zastupitelstva,
  • dle rozhodnutí městské rady, zastupitelstva nebo starosty si může na některé činnosti zjednat jiné osoby (právnické i fyzické), pak však dohlíží na jejich činnost a spolupracuje s nimi,
  • připravuje materiály pro jednání městské rady a městského zastupitelstva a plní jejich usnesení,
  • zabezpečuje konání pouti ve spolupráci s Finančním odborem.

Osoby

Bohumil Starý ml.

vedoucí technické skupiny

Podřízené organizační složky

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru