Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Městský hřbitov

Městský hřbitov

 

1. Úhrada za pronájem hrobového místa

- nájem hrobového místa                                                                       18,- Kč/m²/rok    

- služby s pronájmem spojené                                                             120,- Kč/rok

  (správa a údržba pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,

   zajišťování vrátní služby, zajišťování likvidace odpadu a odběru vody, provoz WC)  

  

u smluv uzavíraných po 1.7.2022

         

2. Úhrada za poskytované služby

- rozptyl zpopelněných lidských ostatků                                              750,- Kč

 

Položky v ceníku neuvedené budou účtovány jako ceny smluvní.

 

Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti v Heřmanově Městci byl schválen Radou města Heřmanův Městec dne 29.6.2022 usnesením č. R/2022/222 a a je platný od 1. 7. 2022

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru