Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Cenová mapa pronájmu pozemků

   
   
   
   
   
   

Cenová mapa pronájmu pozemků města

platný od 4.3.2024

 

Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno na základě usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. Z/2024/007 ze dne 4.3.2024.

Sazba za 1 m2/rok

a) pozemky zastavěné stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořící s touto stavbou funkční celek, kromě lesních

7,-Kč

 
 

b) pozemky lesní, zastavěné stavbou pro individuální rekreaci s jejich příslušenstvím

20,- Kč

 

c) ostatní pozemky ve městě

 

Heřmanův Městec

7,- Kč

 

 

místní části

 

Chotěnice

6,-Kč

 

 

     

Radlín

6,-Kč

 

 

     

Konopáč

6,-Kč

 

 

 

 

 

Nová Doubrava

5,-Kč

 

d) pozemky určené k podnikání, sazba dohodou, nejméně však

19,- Kč

 

e) pozemky podnikatelsky zemědělsky obhospodařované, sazba dohodou, dle obvyklých cen pachtovného za zemědělské pozemky

 

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru