Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Ceník služeb

Ceník placených služeb platný od 1.1.2024

 

                                                          Ceník placených služeb

                                                   Městské knihovny Heřmanův Městec

(příloha č. 1 Knihovního řádu)

 

1. Poplatky - knihovna

oddělení pro dospělé čtenáře

oddělení pro děti

 

Roční manipulační poplatek

(držitel ZTP, ZTP/P)

200,- Kč

  100,- Kč

100,- Kč

 

Jednorázová výpůjčka

 50,- Kč

50,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu

 20,- Kč

20,- Kč

Obsloužení čtenáře bez průkazu

   5,- Kč

  5,- Kč

Poškození čárového kódu

10,- Kč

10,- Kč

Poškození obalu

   5,- Kč

  5,- Kč

Za vyřazené knihy a časopisy

   2,- Kč

  2,- Kč

Rezervace knihy

   2,- Kč

  2,- Kč

MVS – meziknihovní výpůjční služba  (poštovné za zaslání knihy žádající knihovně) ***

  100,- Kč

 

MVS – meziknihovní výpůjční služba  (poštovné za vrácení knihy půjčující knihovně)

  100,- Kč

 

 

 

 

 

2. Placené služby

 

 

 

 

 

Tisk na tiskárnách :

 

 

 

 

 

Ceny za služby stejné pro obě oddělení knihovny

- černobílý tisk                                 1 strana 

  3,- Kč

 

 

 

 

Kopírování :

 

jednostranná kopie                      volný list A4

  2,- Kč

volný list A3

  3,- Kč

oboustranná kopie                    volný list A4   

  3,- Kč

volný list A3

  5,- Kč

 

 

 

 

 

3. Upomínky a náhrady

 

 

Za každých 30 dní po uplynutí výpůjční lhůty - 3,- Kč za knihu. Náklady za odeslání upomínek tvoří částka na poštovné a další výdaje. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného. 

 

 

 

Poplatek z prodlení

 

 

1. upomínka se neodesílá (po uplynutí  30 dnů a více)

3,- Kč za knihu, časopis

3,- Kč za knihu, časopis

2. . upomínka- 70. den a více od výpůjčky

6,- Kč /dokument + 50,- Kč náklady

6,- Kč/dokument + 50,- Kč náklady

3. upomínka  - 105. den a více od výpůjčky

9,- Kč /dokument + 50,- Kč náklady

9,- Kč/dokument + 50,- Kč náklady

 

 

 

Náhrada za knihovnické zpracování  dokumentu - knihy (při poškození nebo ztrátě)

40,- Kč  + 10,- Kč

náhrada čár. kódu 

40,- Kč  + 10,- Kč

náhrada čár. kódu 

             - časopisu (při poškození nebo ztrátě)

20,- Kč  + 10,- Kč

náhrada čár. kódu 

20,- Kč  + 10,- Kč

náhrada čár. kódu 

 

Pozn.: Náhrada za poškození, zničení - dle knihovního řádu o způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny.

           Výjimky z knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

 

Tento ceník je nedílnou přílohou knihovního řádu Městské knihovny Heřmanův Městec.
Ceník byl schválen Radou města dne 21.11.2023 usnesením č. R/2023/493

Ruší se ceník schválený Radou města dne 24.4.2018 usnesením č. R/2018/148.

Výše uvedené ceny platí od 1.1.2024

 

Ceník placených služeb platný od 1.5.2018 do 1.1.2024

1. Poplatky

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Roční manipulační poplatek
(držitel ZTP, ZTP/P)
150 Kč
80 Kč
80 Kč
Jednorázová výpůjčka 30 Kč 30 Kč
Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč 20 Kč
Obsloužení čtenáře bez průkazu 5 Kč 5 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč 10 Kč
Poškození obalu 5 Kč 5 Kč
Za vyřazené knihy a časopisy 2 Kč 2 Kč
Rezervace knihy 2 Kč 2 Kč
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za zaslání knihy žádající knihovně) *** 50 Kč služba není poskytována
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za vrácení knihy půjčující knihovně) 50 Kč služba není poskytována

2. Placené služby

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Tisk na tiskárnách
- černobílý tisk (1 strana)

3 Kč
Kopírování
- jednostranná kopie (volný list A4)
- jednostranná kopie (volný list A3)
- oboustranná kopie (volný list A4)
- oboustranná kopie (volný list A3)

2 Kč
3 Kč
3 Kč
5 Kč

3. Upomínky a náhrady

Za každých 30 dní po uplynutí výpůjční lhůty - 3,- Kč za knihu. Náklady za odeslání upomínek tvoří částka na poštovné a další výdaje. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného. 

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
1. upomínka - neodesílá se
(po uplynutí 30 dnů a více)
3 Kč za knihu/časopis 3 Kč za knihu/časopis
2. upomínka
(70. den a více od výpůjčky)
6 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
6 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
3. upomínka
(105. den a více od výpůjčky)
9 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
9 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
Náhrada za knihovnické zpracování dokumentu

- knihy (pošk. nebo ztráta)


- časopisu (pošk. nebo ztráta)40 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

20 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu40 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

20 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

Pozn.: Náhrada za poškození, zničení - dle knihovního řádu o způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Výjimky z knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

*** Fakturace příslušné knihovně 1x za rok

Tento ceník je nedílnou přílohou knihovního řádu Městské knihovny Heřmanův Městec.
Ceník byl schválen Radou města dne 24.4.2018 usnesením č. R/2018/148.

Ruší se ceník, schválený Radou města dne 8.3.2010 usnesením č. 57/2010.

Výše uvedené ceny platí od 1.5.2018

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru