Navigace

Obsah

Hřbitov

Město Heřmanův Městec je provozovatelem a správcem Veřejného pohřebiště Heřmanův Městec (dále jen „hřbitov“).

Správce hřbitova:
Správce hřbitova - kontakt , možné volat po dobu otevírací doby hřbitova

Otevírací doba hřbitova:

leden - březen 7:00 - 18:00 h
duben - září  6:00 - 20:00 h
říjen - prosinec 7:00 - 18:00 h

Správa hřbitova:
Město Heřmanův Městec, kontakt

Pracovní doba:

pondělí 8:00 - 17:00 h
úterý 8:00 - 14:00 h
středa 8:00 - 16:00 h
čtvrtek 8:00 - 14:00 h
pátek 8:00 - 13:00 h
polední přestávka 11:30 - 12:30 h

V kanceláři správy hřbitova je možné:
- uzavřít, prodloužit nebo ukončit nájemní smlouvu
- uhradit  poplatky za užívání hrobového místa
- objednat individuální služby (např. výkop hrobu, uložení urny, rozptyl)
- pronajmout  nové hrobové místo

Užívat hrobové místo (hrob, hrobku, urnové místo) je možné pouze na základě platné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi nájemcem a provozovatelem hřbitova.

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nutné přinést s sebou:
- občanský průkaz nájemce
- dosavadní smlouvu o nájmu hrobového místa nebo jinou listinu, kterou je možné doložit vlastnický vztah k hrobovému zařízení (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, apod.)
- finanční hotovost k uhrazení nájmu a služeb s nájmem spojených

V případě ukončení nájmu hrobového místa je nájemce povinen odstranit na vlastní náklady hrobové zařízení, ostatní hrobové příslušenství, vyjmout uložené urny a předat tak prázdné místo.

 

Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti v Heřmanově Městci

Řád veřejného pohřebiště