Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Vyhlášená veřejná sbírka
Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63

vyhlásil dne 1. 11. 2022 na dobu neurčitou veřejnou sbírku.
Výtěžek sbírky je určen na: Pořízení pomůcek pro aktivizaci uživatelů služby; pokrytí nákladů na kulturní a společenské akce pořádané pro uživatele domova.

Forma sbírky:
- Pokladna v DPS, umístěná v I. NP budovy (u kanceláří sociálních pracovnic)
- Transparentní sbírkový účet: 123-8469960267/0100 KB Chrudim

Děkujeme všem dárcům!

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru