Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Náhrady za věcná břemena

Náhrady za věcná břemena

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec schválilo na svém zasedání dne 20.12.2021 usnesením č. Z/2021/083

  • postup pro stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene spojené se zásahem do vlastnictví města tak, že musí být vždy podloženo výpočtem dle příslušné vyhlášky MF ČR k provedení zákona o ocenění majetku, případně odpovídajícím znaleckým posudkem

  • rozhodovací pravomoc při zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví města do kompetence Rady města

  • minimální výši náhrady za zřízení věcného břemene spojenou se zásahem do vlastnictví města na 1000 Kč

Výše náhrad jsou stanoveny bez DPH.

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru