Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Znak a právo pečeti

Listina Rudolfa II. potvrzující městu znak a právo pečListina Rudolfa II - udělují městu právo znaku a pečetieti

23. únor 1579 - Na Hradě pražském Rudolf II. mění na žádost městeckých dny konání jarmarků a potvrzuje městu znak a právo zelené pečeti.


MY RUDOLF II., z boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, charvatský král, etc., arcikníže rakouské, markrabie moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabie etc., oznamujeme tímto listem všem, jakož opatrní purkmistr a konšelé města Městce Heřmanova, poddaní urozeného Viléma staršího z Oprštorfu, z Dubu a Frýdštejna na Heřmanově Městci, rady našeho a nejvyššího mincmajstra království Českého, věrného našeho milého, od starodávna tři jarmarky roční, první v druhý čtvrtek v postě, druhý jarmark na vlnu v sobotu po Veliké noci a třetí na den Proměnění Pána Krista, též také trh téhodní v každej pondělí mívají.

I prošeni jsme poníženě od vejš psaného Viléma z Oprštorfu jakožto držitele téhož města Městce Heřmanova, abychom jim z některých příčin dotčené jarmarky na jiné časy převésti, nicméně také nadepsaného trhu téhodního potvrditi, též také na erb neb pečet' jejich, kterouž jsou od starodávna užívali, majestát náš císařský dáti ráčili.

K jehožto ponížené prosbě nakloněni jsouce a chtíce, aby se obyvatelé téhož města Městce Heřmanova tím lépe opatrovati a živnosti svejch dostatečněji hleděti mohli, s dobrým rozmyslem, naším jistým vědomím, s radou věrných našich milých, mocí královskou v Čechách, k tomu jsme milostivě povolili, též jarmarky roční změnili a k užívání na jiný časy, totiž první jarmark na vlnu v sobotu po Veliké noci, druhý v pondělí po svatém Bartoloměji a třetí na den Všech svatých přeložiti, nicméně také vejš psaný trh téhodní v každý pondělí potvrditi.

Též i pečeť, totiž štít modré neb lazourové barvy, v němž uprostřed lekní list zelený své přirozené barvy, jakž to všecko vtipem a uměním mistrovství maléřského, uprostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami vysvětleno a oni toho od starodávna v užívání byli, dávati a přitom i k tomu povolovati ráčíme, aby tíž obyvatelé města Městce Heřmanova nynější i budoucí ve všelijakých potřebách svejch obecních též pečeti užívati, potřeby své obecní zeleným voskem pečetiti, a tak těch všech svobod, kterýchž jiná města v království našem českém, též jarmarkuov svechž ročních a trhuov tého dnich bud' z práva neb z obyčeje užívají a z strany pečeti zachovávají, tolikéž užívati mohli a moc měli, a to bez naší, budoucích králuov českých i jiných všech lidí všelijaké překážky a odpornosti.

Protož přikazujem všem obyvateluom a poddaným našim ze všech stavuov království našeho Českého nynějším i budoucím věrným milým, abyšte obyvatelé města Městce Heřmanova nynější i budoucí při přeložení a změnění týchž jarmarkuov, též také potvrzení trhu téhodního a nadání pečeti neb erbu a tak přitom při všem, což se v tomto listu našem císařském píše, jměli, drželi a neporušitedlně nyní i na budoucí věčné časy zachovali, žádných jim v tom překážek nečiníce, ani k tomu jinému činiti dopouštějíce pod uvarováním hněvu a nemilosti naší císařské, dědicuov našich a budoucích králuov českých.

Však proto chceme, aby tyto naše všecky jim nadané milosti jednomu každému bezujmy na jeho spravedlivosti byly. Tomu na svědomí pečet' naši císařskú k tomuto listu přivěsiti jsme rozkázati ráčili. Dán na Hradě našem pražském v pondělí u vigilii sv. Matěje apoštola Božího léta Božího tísícího pětistého sedmdesátého devátého a království našich římského čtvrtého,uherského sedmého a českého též čtvrtého

Ad mandatum sacrae caesaraee majestatis proprium
podpis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
8 9
1
10
2
11
1
12
4
13
3
14
15
1
16
1
17
2
18
1
19
2
20
4
21
22
1
23
2
24
3
25
2
26
3
27
3
28
29
1
30
2
31
2
1
1
2
2
3
3
4
1

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru