Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Historie

Historie Městské knihovny

Knihovna v Heřmanově Městci patří k nejstarším v republice. Již v roce 1818 dokládá Puchmajer organizační stanovy zdejšího čtenářského kroužku, z něhož vznikla později veřejná knihovna. 18. května 1902 bylo zahájeno půjčování knih ve 2. poschodí Staré radnice (místnost propůjčila městská rada). Do pololetí roku 1974 působili v knihovně dobrovolní knihovníci, od 1.7.1974 byla knihovna profesionalizována. Do roku 1986 pracovala v Městské knihovně se střediskovou funkcí jedna knihovnice, 1.září 1986 nastoupila druhá pracovnice na plný úvazek. Obě pracovnice zaměstnávala Okresní knihovna Chrudim do 31.12.1996. Rozpadem bývalé sítě knihoven okresu Chrudim k 1. lednu 1997 vznikla Městská knihovna Heřmanův Městec jako rozpočtová organizace MěÚ Heřmanův Městec.

Poslední desetiletí a současnost

Červen, červenec 1987 - MěK opět ve 2. poschodí budovy Staré radnice ve dvou místnostech, jejímž vlastníkem je Město Heřmanův Městec. V průběhu let zůstala umístěna stále v jedné budově, stěhovala se pouze do 1. Poschodí. V letech 1990 - 1997 byla MěK také sídlem Společnosti pro kulturu, jejímž hlavním cílem bylo vydávání měsíčníku LEKNÍN a zájmových brožur z Heřmanova Městce a jeho blízkého okolí. Vyšlo celkem 5 ročníků LEKNÍNU (1991 - 1995) a následující tituly brožur : Heřmanův Městec - historie (1994, 1996), Pověsti z Heřmanova Městce a okolí (1997), Se znamením lekna (1998).

Knihovna má dvě oddělení - odd. pro dospělé a dětské oddělení. Fond tvoří cca 34.000 svazků knih. Průběžně od r. 1995 jsou na počítači zpracovávány nové knihy, od r. 1997 probíhá souběžně retrokonverze katalogů. Původně vše v programu ISIS-MAKS, od září 1998 pracujeme s programem - LANIUS. Od konce září 1999 je v MěK čtenářům i ostatní široké veřejnosti k dispozici Internet.

Významným rokem pro knihovnu byl rok 2010, kdy se knihovna přestěhovala do nových prostor na náměstí Míru č.p. 288. Začaly jsme také pracovat s modernějším programem -CLAVIUS. Knižní fond tvoří cca 37 000 svazků.

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru