Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je sociální služba, která je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Město Heřmanův Městec je poskytovatelem pečovatelské služby od roku 2007.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby Heřmanův Městec je poskytovat lidem, kteří se nachází  v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, takovou podporu a péči, aby mohli  co nejdéle setrvat  ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného místního společenství.

Korespondenční adresa provozovatele

Město  Heřmanův Městec
Havlíčkova 801
538 03  Heřmanův Městec


Bližší  informace o pečovatelské službě najdete v dokumentech:
Základní veřejné prohlášení
Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby
Přijímání a vyřizování stížností
 

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít“