Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Pravidla půjčování

Pravidla půjčování společenských her

  1. Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.
  2. Deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně v Heřmanově Městci.
  3. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.
  4. Čtenáři mladší 15 let si mohou hru půjčit v doprovodu zákonného zástupce.
  5. Před půjčením je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost hry, neudělá-li to, má se za to, že je hra kompletní. Poté podepíše potvrzení o výpůjčce.
  6. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v neporušeném stavu, nejpozději 30 minut před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené hry.
  7. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.
  8. V případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, ji musí čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu.

 

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
28.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru