Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Komise k projednávání přestupků

Komise k projednávání přestupků byla zřízena v souladu s § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou města dne 25. 6.2003 jako zvláštní orgán obce pro výkon přenesené působnosti.
Zřízení této komise v současné době upravuje § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Starosta jmenuje a odvolává předsedu komise a další její členy. Komise má lichý počet členů.

 

Komise zajišťuje projednávání přestupků spáchaných v územním obvodu města Heřmanův Městec, případně postoupených komisi v souladu se zák. č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě platných veřejnoprávních smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků řeší Komise k projednávání přestupků města Heřmanův Městec přestupkovou agendu i pro následující obce:

  • obec Morašice, od 18.4. 2003
  • obec Lány, od 13.3. 2007
  • obec Podhořany u Ronova, od 13.1. 2003
  • obec Úherčice, od 29.1. 2003
  • obec Míčov - Sušice, od 17.1. 2003
  • obec Vyžice, od 27.1. 2003
  • obec Hošťalovice, od 13.1. 2003
  • obec Kostelec u Heřmanova Městce, od 28.1. 2003
  • obec Vápenný Podol, od 3.2. 2003

 

Komise může projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon. Skutkové podstaty výše uvedených přestupků upravuje zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby

Alena Chaloupková

předsedkyně komise

Jana Kopecká

členka komise

Jan Nevole

člen komise

David Starý

člen komice

Tereza Řípová

zapisovatelka komise

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru