Obsah

Starosta

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění. Jeho pracovní náplň je specifikována v Organizačním řádu MěÚ.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Jiroutek Aleš starosta města 464603502
724267656