Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Nejvyšším samosprávním orgánem města Heřmanův Městec je zastupitelstvo města, které bylo zvoleno v komunálních volbách na období 4 let.

Zastupitelstvo města má 21 členů a vykonává nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti města. Svolává jej starosta podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo města schvaluje program rozvoje města, rozpočet města, vyúčtování hospodaření za minulý rok, obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti, majetkoprávní záležitosti, zřizuje městskou policii a plní řadu dalších úkolů (viz § 84 a 85 zákona č. 128/2000Sb., o obcích).

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Jiroutek Aleš
PATRIOTI
starosta města 464603502
724267656
Dvořáková Zuzana
HEŘMANI
místostarostka 464603503
775135645
Bareš Jan
Živé město HM
zastupitel
Běloušek Ondřej
Živé město HM
zastupitel
Brychta Tomáš
PATRIOTI
zastupitel
Celunda Tomáš
PATRIOTI
zastupitel
Dostál Ondřej
Živé město HM
zastupitel
Fibichová Monika
PATRIOTI
zastupitel
Hamsová Veronika
PATRIOTI
zastupitel
Kolář Martin
PATRIOTI
zastupitel
Kozel Josef
Živé město HM
zastupitel
Nepovímová Lucie
PATRIOTI
zastupitel
Pleskot Martin
KDU-ČSL
zastupitel
Pošík Jiří
Heřmani
zastupitel
Řehák Jan
HEŘMANI
zastupitel
Stránská Alena
PATRIOTI
zastupitel
Volejník Ondřej
HEŘMANI
zastupitel
Volejník Otakar
HEŘMANI
zastupitel
Dostálová Hana
Živé město HM
zastupitel
Černovský Miloš zastupitel
Výborný Marek
KDU-ČSL
zastupitel

Jednací řád Zastupitelstva města Datum vložení: 07.11.2022

Podřízené organizační složky