Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Přístavba hasičské zbrojnice

eu

Přístavba hasičské zbrojnice

Název projektu: Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0012612
Datum zahájení: 1. 10. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2020

Popis

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě přístavby hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec, díky čemuž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění práce a akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zvýšení ochrany obyvatel a zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám v okolní krajině.

Cíle

Hlavním cílem projektu je zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice vůči klimatickým jevům a změnám, které s sebou přináší, a to hlavně rizikům plynoucím z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Bude tak vytvořeno odolné zázemí pro výkon činnosti jednotky a kvalitní zázemí pro uskladnění veškeré zásahové techniky tak, aby nebyla ohrožena vlivy vedoucími k jejímu zvýšenému opotřebení, zhoršení jejích vlastností a snížení akceschopnosti jednotky.

Specifický cíl projektu

Projekt je přímo navázán na dosažení SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Dílčí cíle projektu

  • snížení negativních vlivů mimořádné události způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek
  • zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,
  • zkvalitnění ochrany osob, zvířat a majetku obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a osob pracujících ve SO ORP Chrudim,
  • zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany.

Výsledky

V rámci realizace projektu dojde k přístavbě nových parkovacích stání z důvodu rozšiřování vozového parku, což přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění práce a akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zvýšení ochrany obyvatel a zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám v okolní krajině. SO ORP Chrudim je značně postižen riziky způsobených změnou klimatu sucho, orkány a větrné smrště a sněhové, srážkové, masivní námrazy. Projekt je zaměřen na zvýšení odolnosti stávající zbrojnice vůči těmto rizikům a vytvoření kvalitního zázemí a zvýšení akceschopnosti jednotky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
1
4
1
5
2
6
5
7
1
8 9
1
10
2
11
1
12
3
13
1
14
15 16
2
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
1
23
1
24
2
25
1
26
2
27
2
28
1
29 30
3
1
2
2
1
3
1
4
1
5

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kruh bezpeci

zn POZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

 

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
9.4.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

pozv

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ Pečovatel/pečovatelka pro pečovatelskou službu

vr

detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pozice pozice vedoucí/vedoucího odboru Správy majetku

vr

Výběrové řízení - detail

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru