Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Autobusový terminál

eu

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Název projektu: Autobusový terminál Heřmanův Městec
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006667
Datum zahájení: 1. 9. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2022

Popis

Předmětem projektu je vybudování nového autobusového terminálu v Heřmanově Městci  v blízkosti vlakového nádraží. Stávající autobusový terminál se nachází v centru města na náměstí Míru, záměrem je přesunout terminál z centra města a uvolnit tak plochu pro jiné funkce odpovídající centrální městské části.

Cíle

Záměrem města je vybudovat nový autobusový terminál Heřmanův Městec na pozemcích města v blízkosti vlakového nádraží. Stávající autobusové nádraží se nachází v centru města na Náměstí Míru hned vedle kostele sv. Bartoloměje, záměrem je přesunout terminál z centra města a uvolnit tak plochu pro jiné funkce odpovídající centrální městské části.

Mezi dílčí cíle projektu lze zařadit:

a) zvýšení kultury cestování,

b) zkvalitnění služeb pro přepravované osoby (včetně zázemí autobusového nádraží s čekárnou, WC atd.),

c) zlepšení architektonického pojetí části města,

d) zajištění dopravního spojení a propojení,

e) zvýšení parkovacích míst pro občany, turisty, podnikatele,

f) zvýšení bezpečnosti cestujících při nástupu do autobusů, zvýšení bezpečnosti dopravy při příjezdu a výjezdu autobusů.

Realizací projektu dojde k vybudování systému dopravní obslužnosti města, který zahrnuje modernizovaný dopravní terminál pro dálkovou dopravu, parkoviště i vybudování informačního a orientačního systému pro cestující.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru