Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Sběrný dvůr v Lukách

Charakteristika

Sběrný dvůr města Heřmanův Městec je na základě SMLOUVY O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC provozován společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 a, PSČ 102 00.

Platnost smlouvy trvá do 30.6.2025.

Provoz Sběrného dvora Heřmanův Městec na adrese V Lukách č.p. 963 upravuje Provozní řád schválený rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 78103/2018/OPŽP/VY ze dne 21.11.2018.

Areál sběrného dvora se nachází v katastrálním území Heřmanův Městec. Využití pozemku k nakládání s odpady je v souladu se schváleným územním plánem.

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat odpady uvedené v seznamu odpadů, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění, se kterými je dále nakládáno.

Kompletní seznam přijímaných odpadů je součástí Provozního řádu zařízení.

Odložení odpadu ve Sběrném dvoře města Heřmanův Městec je po úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) pro občany s trvalým pobytem na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí Chotěnice, Konopáč a Radlín ZDARMA.

ZDARMA je odložení odpadu také pro majitele rekreačních objektů na území města, kteří řádně uhradí roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

Při odkládání odpadu ve sběrném dvoře je třeba předložit občanský průkaz a potvrzení o úhradě místního poplatku, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Heřmanův Městec ve výši 600 Kč/poplatník, nebo majitel rekreačního objektu viz. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Města Heřmanův Městec.

V sběrném dvoře není umožněno odkládat odpad fyzickým, ani právnickým osobám z okolních ani vzdálenějších obcí. Rovněž tak odložení odpadu není umožněno právnickým osobám s místem sídla firmy ve městě, ani za cenu úplaty.

Seznam odpadů, které je možné odevzdat do Sběrného dvora V Lukách

 

Katalog. č. odpadu Název odpadu Kategorie
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny, ochranné oděvy znečištěné neb. látkami N
160103 Pneumatiky (kat. č. 160103) N
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N
170605 Stavební materiály obsahující azbest N
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
200111 Textilní materiály O
200113 Rozpouštědla N
200119 Pesticidy N
200125 Jedlý olej a tuk N
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200307 Objemný odpad O

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí

Co dělat se žárovkou, když dosvítí?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila.
Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy
světelných zdrojů. Podle místnosti a svých preferencí volíme čím dál častěji LED
žárovky, ale i kompaktní a lineární zářivky. Vybíráme různou intenzitu a charakter
světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky
(trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně
zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou
žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře V Lukách 963, Heřmanův Městec. Obsluha sběrného dvora ho od
Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město
Heřmanův Městec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby
a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného
elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Úřední hodiny

úterý 15:00 – 17:00
čtvrtek 15:00 – 17:00
pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
sobota 8:00 – 11:00

Adresa

V Lukách 963
538 03, Heřmanův Městec
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
1
4
1
5
2
6
5
7
1
8 9
1
10
2
11
1
12
3
13
1
14
15 16
2
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
1
23
1
24
2
25
1
26
2
27
2
28
1
29 30
3
1
2
2
1
3
1
4
1
5

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kruh bezpeci

zn POZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

 

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
9.4.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

pozv

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ Pečovatel/pečovatelka pro pečovatelskou službu

vr

detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pozice pozice vedoucí/vedoucího odboru Správy majetku

vr

Výběrové řízení - detail

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru