Obsah

GALLERY CYRANY 

více informací ZDE

(otevřeno od 17.4.2002) v prostorách bývalé židovské školy u židovské synagogy

Shromažďuje sbírku východočeských malířů a sochařů 20.století, sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží manželů Emy a Josefa Horákových darovanou městu Heřmanův Městec.

cedulka


Napsali o Gallery Cyrany

Budova bývalé židovské školy a současně i obydlí krajského rabína má na svých hlavních vchodových dveřích desku s hebrejským nápisem:

Tento dům byl založen ve středu 10. avu roku 621 a dokončen v měsíci elulu v roce 622 "Ulice také města plné budou pacholat a děvčat, hrajících na ulicích jeho."

10. avu 621 bylo 17. července 1861 a označená písmena citovaného biblického verše Zachariáš 8,5 dávají letopočet 622, tj. 1862. V tom roce měsíc elul trval od 27. srpna do 24. září.

Za 140 let svého trvání prošla tato budova pohnutou historií, mnoha stavebními úpravami a nakonec téměř totální devastací. Péčí města za pomoci státu a Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci byla zachráněna, zrekonstruována a slavnostně otevřena dne 25. listopadu 2001.

Krátce poté nabídli manželé Ema a Josef Horákovi městu Heřmanův Městec dar své sbírky obrazů, kreseb, plastik, reliéfů a koláží autorů spjatých s východními Čechami. Tento velkorysý dar obsahující díla v mnohých případech významná nejen pro kulturu českou, ale i evropskou a světovou zastupitelstvo města jednomyslným rozhodnutím přijalo. Bylo si přitom vědomo nejen vysoké hodnoty sbírky, ale i odpovědnosti, která s přijetím tohoto daru je a bude spojena.

Považujeme představovanou kolekci uměleckých děl za ozdobu našeho města a jsme na její obsah, úroveň i instalaci hrdi. Jsme přesvědčeni, že za touto sbírkou bude do Heřmanova Městce jezdit mnoho přátel umění. To přitom poznají, že je naše město opravdu krásné a že svým občanům i návštěvníkům má co nabídnout nejen v kultuře.

Jsem tomu jako patriot našeho města rád a děkuji donátorům za jejich velkorysost.

Miloslav Výborný - starosta města


Stálá expozice východočeských malířů a sochařů v Gallery Cyrany je výsledkem padesátiletého sběratelství naší rodiny. Nevrací se do minulosti a neklade si ani zásadní otázky vývoje kultury ve východních Čechách. Je obrazem našeho hlubokého vztahu k výtvarnému umění, který se utvářel a vyvíjel od mládí pod vlivem vřelého přátelství s malíři v Heřmanově Městci - Karlem Janem Sigmundem, Zdeňkem Sigmundem, Willy Horným, Lubomírem Meclem a Janem Hlínou. Jim a mnoha dalším umělcům, kteří nám věnovali svou přízeň, rozšířili naše znalosti o výtvarném umění a naučili nás je chápat, upřímně děkujeme. To vše, spolu s vírou v Boha, obohacuje náš vnitřní život.

K uctění památky předčasně zesnulého syna Ivo Horáka zřizujeme tuto galerii, nesoucí jméno našich předků. Celý soubor uměleckých děl věnujeme městu Heřmanův Městec.

Ema Horáková a Josef Horák


V expozici se představují východočeští malíři a sochaři 20. století - rodáci i ti, kteří v této oblasti našli svůj domov, přechodně zde pobývali nebo sem pravidelně na čas zajížděli. Lze konstatovat, že tvorba mnohých z nich přesahuje svou úrovní regionální rámec a řadí se do vývoje našeho moderního výtvarného umění, u některých, jako jsou František Kupka, Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, Josef Šíma, Jan Zrzavý či Jan Kotík, dosahuje dokonce významu celoevropského.

Tato kolekce maleb doplněná kresbami, plastikami a reliéfy, vznikla systematickou sběratelskou činností, které se po dlouhou řadu let usilovně věnoval pardubický milovník umění Josef Horák se svojí manželkou Emou Horákovou. Jde o hodnotný a poměrně obsažný celek, jejž je možno považovat - i když pochopitelně není a ani nemůže být zcela vyčerpávající - za svého druhu snad nejpočetnější soukromou sbírku ve východních Čechách.

Jitka Boučková - historik umění