Navigace

Obsah

Virtuální UNIVERZITA 3.VĚKU v Heřmanově Městci

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Kontaktní osoba: Josef Kozel, starosta města

 


 

Univerzita 3.věku v Heřmanově Městci je určena seniorům, kteří mají zájem nejen o nevšední formu vzdělávání, ale také o komunitní život plný nových přátel a kontaktů ve věku svých vrstevníků.

Studium probíhá vždy v předem vypsaných semestrech a to v podobě LETNÍHO (únor-květen) a ZIMNÍHO (říjen-prosinec) semestru. Studijní téma si vybírají sami studenti, kteří se musí skupinově shodnout. Samotné přednášky se uskutečňují vždy 1x za 14 dní v Jednacím sále MěÚ v Heřmanově Městci.

S ohledem na pandemická opatření jsou poslední semestry vyučovány dálkově z pohodlí domova. Režim studia reaguje průběžně a umožňuje v semestru měnit výuku na prezenční či distanční.

Pro bližší informace kontaktujte přímo starostu města, případně využijte osobního setkání v projektu OTEVŘENÁ KANCELÁŘ, kde získáte maximum informací.
 

LETNÍ SEMESTR 2022

Detailní informace k vypsaným studijním tématům najdete na serveru univerzity E-SENIOR.
 

 1. TUTOR = pověřená osoba, ktere vede studium VU3V v Heřmanově Městci:
  Josef Kozel, starosta města
  e-mail: josef.kozel@mesto-hm.cz
   
 2. STUDIJNÍ TÉMATA:
  - Rituály evropských královských rodů (vždy v 9:00 v sále MěÚ)
  - Pěstování a využití jedlých a léčivých hub (vždy 10:30 v sále MěÚ)
   
 3. Forma přihlášení na konkrétní téma:
  stávající studentzašle do 11.2. - 12:00 e-mail tutorovi, které téma bude studovat, či obě, či zda žádné
  nováček ve studiu = zašle a-mail tutorovi a obdrží e-mail s formulářem, který předá tutorovi nejpozději 14.2., tedy může se rozhodnout až po shlédnutí prvních přednášek obou témat
   
 4. Platba:
  300 Kč/téma/celý semestr
  platba se provede převodem na bankovní účet města 19-1626531/0100, nutno uvést variabilní symbol 3099do poznámky vaše příjmení a jméno
   
 5. Forma studia:
  bude upřesněna s ohledem na protiepidemiologická opatření - minulý semestr probíhal distančně, nebyla možnost navštěvovat společné přednášky. Platí však nezbytnost mít splněn po každé přednášce malý test a na konci studia splnit i test závěrečný!
   

HARMONOGRAM STUDIA

 • pátek 11.2.2022 - přednáška 1/6
 • pátek 25.2.2022 - přednáška 2/6
 • pátek 11.3.2022 - přednáška 3/6
 • pátek 25.3.2022 - přednáška 4/6
 • pátek 8.4.2022 - přednáška 5/6
 • pátek 22.4.2022 - přednáška 6/6
  +
 • závěrečný termín dokončení semestru = 1.5.2022

 

DOSUD STUDOVANÁ TÉMATA

 • LS 2018 = Čínská medicína v naší zahrádce
 • ZS 2018 = České dějiny a jejich souvislosti
 • ZS 2018 = Cestování – co jste možná nevěděli
 • LS 2019 = České dějiny a jejich souvislosti II
 • LS 2019 = Genealogie - Hledáme své předky
 • ZS 2019 = Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
 • ZS 2019 = Lidské zdraví
 • LS 2020 = Etika jako východisko z krize společnosti
 • LS 2020 = Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • ZS 2020 = Kouzelná geometrie
 • ZS 2020 = Dějiny oděvní kultury
 • LS 2021 = Lesnictví
 • LS 2021 = Barokní architektura v Čechách
 • ZS 2022 = Pozoruhodný svět hub
 • ZS 2022 = Včelařský rok