Obsah

Položka "Rozsvícení vánočního stromu" se připravuje.

Své případné dotazy směřujte na telefonní číslo 464 603 509 

nebo na e-mail adela.andrlova@mesto-hm.cz.

Děkujeme za pochopení.