Obsah

AKTUÁLNĚ - ZRUŠENÍ SLAVNOSTI PŘI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a aktuálně platnými opatřeními byl na jednání rady města dne 23.10. zařazen bod týkající se konání slavnosti při rozsvěcení vánočního stromu. V současné situaci není možné tuto akci uspořádat v tradiční podobě, a proto rada města přistoupila ke zrušení akce.

Věříme, že v příštím roce se rozsvěcení stromu vrátí v podobě, v jaké jej známe – tedy i bez roušek a dalších nepříjemných omezení.

Rozsvícení vánočního stromu v Heřmanově Městci

se uskuteční první adventní neděli 29. listopadu 2020  

 

Součástí rozsvícení budou, jako každoročně, i vánoční trhy. Zájemci o stánkové místo se mohou hlásit od 14. 10. 2020, a to buď elektronicky na adrese infocentrum@mesto-hm.cz nebo prostřednictvím portálu webtrziste.cz.

V přihlášce je nutné uvést iniciály prodejce, kontakt, rozměry stánku, potřeba elektrické energie a její výše a druh nabízeného zboží (upřednostňujeme vánoční zboží a motivy, NE CUKROVÁ VATA, BLIKACÍ ROHY APOD.)

      

Vybraní účastníci budou písemně vyrozuměni o stánkovém místě, způsobu platby a dalších podrobnostech týkajících se akce.

Příjezd a instalace stánku je možná od 8.00 do 9.30, v této době je prodejcům garantováno přidělené stánkové místo. Po zahájení trhů v 10.00 hodin nebude již vjezd na trhy umožněn. Vlastní rozsvícení proběhne tradičně v 17 hodin.

Za jedno stankové místo se vybírá kauce ve výši 500 Kč, ze které bude v případě účasti na místě vrácena prodejcům částka 290 Kč.  Rozdíl částka 210 Kč je úhrada za jedno stánkové místo. Počet stánkových míst je omezen.

    

!!! POŘADATEL MÁ PRÁVO VÝBĚRU STÁNKOVÝCH PRODEJCŮ !!!

!!! Upozorňujeme, že s přihlédnutím k epidemiologické situaci z důvodu nemoci

 Covid – 19 a nařízením vlády může bohužel dojít ke zrušení uvedené akce !!!