Obsah

Rozsvícení vánočního stromu v Heřmanově Městci

se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu 2022 

 

Součástí rozsvícení budou, jako každoročně, i vánoční trhy. Zájemci o stánkové místo se mohou hlásit od 10. 10. 2022, a to buď elektronicky na adrese epodatelna@mesto-hm.cz, helena.ticha@mesto-hm.cz,  prostřednictvím portálu webtrziste.cz nebo zašlete přihlášku poštou na adresu Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec.

V přihlášce je nutné uvést nacionále prodejce, kontakt, rozměry stánku, potřeba elektrické energie a její výše a druh nabízeného zboží (upřednostňujeme vánoční zboží a motivy, NE CUKROVÁ VATA, BLIKACÍ ROHY APOD.)

   Příjezd a instalace stánku je možná od 8.00 do 9.30, v této době je prodejcům garantováno přidělené stánkové místo. Po zahájení trhů v 10.00 hodin nebude již vjezd na trhy umožněn. Vlastní rozsvícení proběhne tradičně v 17 hodin.

Poplatek za stánkové místo se řídí vyhláškou města Heřmanův Městec a činí 30,- Kč za 1m2/den. Vybraní účastníci budou písemně vyrozuměni o stánkovém místě, způsobu platby za stánkové místo a dalších podrobnostech týkajících se akce. Platba bude možná převodem, v hotovosti či poštovní poukázkou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru jednotlivých vystavovatelů. Své dotazy směřujte na telefonní číslo 464 603 509 nebo na e-mail helena.ticha@mesto-hm.cz.

 

Upozorňujeme, že s přihlédnutím k epidemiologické situaci z důvodu nemoci Covid – 19 a nařízením vlády může bohužel dojít ke zrušení uvedené akce

Žádost o prodejní místo - formát MS WORD (.doc)

Žádost o prodejní místo - formát ACROBAT (.pdf)