Obsah

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru se uskuteční v neděli 3.12.2023

 Součástí rozsvícení stromu bude opět i jarmark. Zájemci o stánkové místo se mohou hlásit buď elektronicky na adresu adela.andrlova@mesto-hm.cz, nebo zašlete přihlášku poštou na adresu Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, Heřmanův Městec. Vybraní účastníci budou písemně vyrozuměni o výši a způsobu platby za stánkové místo. Platba bude možná převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ.

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru jednotlivých vystavovatelů. Své dotazy směřujte na telefonní číslo 464 603 509 nebo e-mail adela.andrlova@mesto-hm.cz

 

Přihlášku (verze OFFICE) si můžete stáhnout >> ZDE <<

Přihlášku (verze PDF) si můžete stáhnout >> ZDE <<

Pokyny >> ZDE <<