Navigace

Obsah

                                                    

Vítání občánků

                                

Vážení a milí rodiče,

 

město Heřmanův Městec plánuje uspořádat další vítání nových občánků našeho města, a to sobotu 4. května 2024 v místní synagoze
(
děti narozené v roce 2023, 2024 s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).

Budete-li mít zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře matriky (osobně, poštou, na podatelnu, vhozením do schránky důvěry umístěné u vchodu do budovy MěÚ, e-mailem) nejpozději do pátku 19. dubna 2024.

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání

Aleš Jiroutek - starosta města, V. Dlouhá a K. Remsová - matrikářky

tel.: 464 603 518, e-mail: vladimira.dlouha@mesto-hm.cz  

 

        Přihláška na VO