Navigace

Obsah

                                                    

Vítání občánků

                     čáp           

                                 

Vážení a milí rodiče,

 

město Heřmanův Městec plánuje uspořádat další vítání nových občánků našeho města, a to sobotu 1. října 2022 v místní synagoze (děti narozené v roce  2022 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci
a   jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín). Budete-li mít zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře matriky (osobně, poštou,
na podatelnu, vhozením do schránky důvěry umístěné u vchodu
do budovy MěÚ, e-mailem)
nejpozději do pátku 16. září 2022.  Pozvánky s upřesněním času budou zaslány cca 10 dnů předem.

 

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete. Tuto slavnostní akci mohou rodiny spojit s návštěvou „Heřmanoměsteckých slavností“, které se budou konat ve stejný den.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání

 

Josef Kozel, starosta města, V. Dlouhá a P. Kozlová - matrikářky

 TEL: 464 603 518, e-mail: matrika@mesto-hm.cz

 

Přihlášku na VO lze vyzvednou v kanceláři matriky nebostahnout níže.

        Přihláška na VO                                                        

 

 

 

Fotografie z vítání občánků 9.4.2022 jsou k převzetí v kanceláři matriky na MěÚ Heřmanův Městec.