Navigace

Obsah

Veřejné sbírky s garancí města

Na této stránce najdete veškeré podstatné informace o finančních sbírkách pořádaných na území Heřmanova Městce, do jejichž organizace je zapojeno Město Heřmanův Městec.

DĚKUJEME, ŽE NEJSTE LHOSTEJNÍ!
 

Vyhlášené sbírky

s osvědčením Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení §4 odst. 1 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Finanční podpora léčby Eriky Beranové
zahájení sbírky: 1.5.2016
transparentní účet: 115-2340410267/0100
web: http://kruckyproericku.cz/
možnosti podpory:

- vložením hotovosti do označených pokladniček sbírky
- složením hotovosti na pokladně MěÚ
- převodem finančních prostředků na bankovní účet sbírky

Finanční podpora léčby Aleše Pilného
zahájení sbírky: 1.3.2020
transparentní účet: 123-1289090207/0100
web: https://pomocproaleska.webnode.cz/
možnosti podpory:

- vložením hotovosti do označených pokladniček sbírky
- složením hotovosti na pokladně MěÚ
- převodem finančních prostředků na bankovní účet sbírky

pozn.: v případě dotazů k platbám, potvrzení o připsání na účet, žádosti o darovací smlouvu atp. kontaktujte vedoucího Finančního odboru MěÚ Ing. Miloslava Vítka.

Speciální transparentní účet

zřízený prostřednictvím Komerční banky pro účely finanční podpory

Útulek pro psy Města Heřmanův Městec
zahájení provozu účtu: 22.1.2019
transparentní účet: 115-6759420227/0100
web: sluzby/psi-utulek/
možnosti podpory: - převodem finančních prostředků na bankovní účet

Podporované sbírky městem

pravidelně pořádané na území města s garancí města Heřmanův Městec

Tříkrálová sbírka
konání sbírky: každoročně lednovou sobotu poblíž svátku Tří králů (6.1.)
pořadatel sbírky: Charita Česká republika
koordinátor sbírky: Mgr. Marek Výborný
web: https://www.trikralovasbirka.cz/
možnosti podpory: - vložením hotovosti do označených pokladniček sbírky