Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Novinky v roce 2022

Novinky v odpadech od roku 2022

Produkce odpadu se neustále zvyšuje, to je fakt, na který musí reagovat všechny obce, a Heřmanův Městec není výjimkou. S ohledem na tuto skutečnost i na změny v odpadové legislativě, které předepisují kvóty na třídění prošlo nakládání s odpady v Heřmanové Městci několika změnami, se kterými Vás chceme seznámit.

 

Svoz tříděného komunálního odpadu dům od domu

Od ledna 2022 bude probíhat svoz PLASTU A BIO od domů jednou za čtrnáct dní. Svoz PAPÍRU zůstává zachován jednou měsíčně. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD od rodinných domů i od bytovek a bytových domů zůstává ve stejné frekvenci jako v roce 2021. Harmonogram od ledna 2022 je k dispozici na stánkách města. Svozové kalendáře pro jednotlivé části obce v Leknínu.

 

Rozšíření svozu tříděného komunálního odpadu od bytových domů k 7/2022

 

V měsíci červnu 2022 došlo v Heřmanové Městci k rozmístění nových kontejnerů a popelnic na separovaný komunální odpad k bytovým domům, které projevily zájem. Jedná se o kontejnery/popelnice na PLAST a PAPÍR.

 

Svoz nově umístěných kontejnerů/popelnic od bytových domů bude probíhat v rozsahu:

Pondělí           PLAST

Středa             PAPÍR

 

Hlavním cílem rozmístění nových kontejnerů/popelnic bylo odlehčení značně vytížených Sběrných míst určených pro třídění separovaného komunálního odpadu ve Městě Heřmanův Městec. Věříme, že nově umístěné nádoby usnadní obyvatelům bytových domů třídění separovaného odpadu a dojde k navýšení množství vytříděného komunálního odpadu ve Městě Heřmanův Městec.

 

Výběrové řízení na „nového“ provozovatele svozu odpadů a provozovatele sběrného dvora

 

V měsíci červnu 2022 bylo ukončeno výběrové řízení na nového provozovatele Svozu odpadu a Provozovatele sběrného dvora. Rada města rozhodla usnesením R/2022/198 o vítězi výběrového řízení.

V obou případech uspěl stávající smluvní partner firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089

 

Změna provozní doby Sběrného dvora, V Lukách Heřmanův Městec, k 1.7.2022

 

Na základě výběrového řízení došlo k uzavření nové Smlouvy o zajištění provozu Sběrného dvora pro Město Heřmanův Městec, s účinností od 1.7.2022, ve které dochází ke změně provozní doby.

 

Provozní doba Sběrný dvůr, V Lukách

k 1.7.2022

 

Úterý                  15:00 - 17:00

Čtvrtek              15:00 - 17:00

Pátek                    8:00 - 12:00    13:00 – 17:00

Sobota                  8:00 - 11:00

 

 

Ing. Renata Štěpánková, odbor finanční

 

 

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru