Navigace

Obsah

Adresné třídění odpadu

Adresné třídění odpadu je jednou z novinek, která umožní zajistit stabilitu hospodaření s odpadem v našem městě.

K čemu to je dobré?

Současná legislativa stanovuje kvóty třídění odpadu, které musí města a obce plnit, aby se jim dále nezvyšoval poplatek za skládkování. Z této situace jsou možné jen dva výstupy - navyšovat poplatky za odpad pro občany nebo motivovat občany ke třídění odpadu. Motivací ke třídění pro občany může být jednak bezplatné získání nádob na tříděný odpad ke svým domovům, neméně motivační pak může být sleva na poplatku za odpad pro domácnosti, které aktivně třídí odpad. Zavedení adresného třídění je krokem, který umožní městu získat informaci o třídění v jednotlivých domácnostech, a nezbytným krokem pro budoucí zohlednění při výpočtu slevy na poplatku za odpad.

Jak to bude fungovat?

V první fázi budou vaše nádoby na odpad opatřeny QR kódem. Pracovník společnosti svážející odpad při svozu načte z nádoby kód pomocí čtečky, čímž bude evidováno, kolik a jakého typu odpadu bylo svezeno od jednotlivých domácností.

Jak získám QR kód pro svoje nádoby?

Pokud se rozhodnete využít akce města a získat zdarma nádoby na tříděný odpad, tyto budou QR kódem označeny již při vydávání. Současně obdržíte i QR kód pro označení nádoby na směsný odpad, kterou už máte doma.

Ostatní domácnosti mohou štítek s QR kódem získat na městském úřadě současně s vyzvednutím své Odpadové karty.