Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Adresné třídění odpadu

Adresné třídění odpadu

Adresné třídění odpadu je jednou z novinek, která umožní zajistit stabilitu hospodaření s odpadem v našem městě.

K čemu to je dobré?

Současná legislativa stanovuje kvóty třídění odpadu, které musí města a obce plnit, aby se jim dále nezvyšoval poplatek za skládkování. Z této situace jsou možné jen dva výstupy - navyšovat poplatky za odpad pro občany nebo motivovat občany ke třídění odpadu. Motivací ke třídění pro občany může být jednak bezplatné získání nádob na tříděný odpad ke svým domovům, neméně motivační pak může být sleva na poplatku za odpad pro domácnosti, které aktivně třídí odpad. Zavedení adresného třídění je krokem, který umožní městu získat informaci o třídění v jednotlivých domácnostech, a nezbytným krokem pro budoucí zohlednění při výpočtu slevy na poplatku za odpad.

Jak to bude fungovat?

V první fázi budou vaše nádoby na odpad opatřeny QR kódem. Pracovník společnosti svážející odpad při svozu načte z nádoby kód pomocí čtečky, čímž bude evidováno, kolik a jakého typu odpadu bylo svezeno od jednotlivých domácností.

Jak získám QR kód pro svoje nádoby?

Pokud se rozhodnete využít akce města a získat zdarma nádoby na tříděný odpad, tyto budou QR kódem označeny již při vydávání. Současně obdržíte i QR kód pro označení nádoby na směsný odpad, kterou už máte doma.

Ostatní domácnosti mohou štítek s QR kódem získat na městském úřadě současně s vyzvednutím své Odpadové karty.

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pracovník odboru Správa majetku – stavební technik

 

vr

Výběrové řízení - detail

znOznámení

MěÚ

Heřmanův Městec

o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice pracovník technické skupiny - řidič

vr

Výběrové řízení - detail

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
14.5.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

znPOZVÁNKA NA           JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
22.04.2024

zmp

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

Veřejnou podobu podkladů pro jednání naleznete na adrese http://podklady.hermanuv-mestec.cz

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru