Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Novinky v roce 2020

Novinky v odpadech od roku 2020

Produkce odpadu se neustále zvětšuje - to je fakt, na který musí reagovat všechny obce, a Heřmanův Městec není výjimkou. S ohledem na tuto skutečnost i na změny v odpadové legislativě, které předepisují kvóty na třídění odpadu, projde nakládání s odpady v Heřmanově Městci několika změnami, se kterými Vás chceme seznámit na této stránce.

Jak to celé vzniklo?

V roce 2018 se našemu město naskytla příležitost ucházet se o dotaci na kompostéry pro obyvatele města. Abychom zmapovali zájem, proběhla na jaře roku 2018 anketa, ve které se ukázalo, že zájem o kompostéry je velký. Současně od obyvatel zaznívaly kritické hlasy, že v našem městě je velmi obtížné třídit odpad, protože kontejnery na tříděný odpad jsou neustále plné. Když se pak objevila možnost využít i dotaci na nádoby na tříděný odpad k rodinným domům, byl logický krok se vydat i touto cestou.

Z důvodu nutnosti vedení evidence těchto nádob a statistik třídění odpadu byly následně obě tyto akce spojeny s implementací nového informačního systému a s tím souvisejícím adresným tříděním odpadu.

Co se pro mě změní?

Pokud bydlíte v bytovém domě se společným kontejnerem, nebo nemáte zájem o nádoby na tříděný odpad, dotknou se vás změny minimálně - každá domácnost obdrží Odpadovou kartu pro využívání sběrného dvora a nádoby na směsný odpad u rodinných domů budou opatřeny štítkem s QR kódem. Změna však nastane u četnosti svozů, která se sníží u rodinných domů na polovinu.

Zájemců o "barevné popelnice" se budou týkat i další změny. Tou hlavní bude výrazné navýšení komfortu - se tříděným odpadem nebudete muset objíždět kontejnerová hnízda po městě a hledat to, do kterého se váš odpad vejde. Jednoduše budete plnit svoji vlastní nádobu a odpad bude svezen dle harmonogramu přímo od vašeho domu. Vzhledem k tomu, že třídění bude adresné, je možné vyhodnotit, jak která domácnost třídí a do budoucna to zohlednit například slevou na poplatku za odpad.

Kdy to začne?

Vydávání kompostérů a nádob na tříděný odpad bylo zahájeno na přelomu února a března. Bohužel vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením muselo být pozastaveno. Aktuální informace najdete na stránce Kompostéry a nádoby na tříděný odpad.

 

Kruh bezpeci

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vs chVODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
CHRUDIM, a.s.

Informace pro odběratele zásobené pitnou vodou ze skupin. vodovodu Heřmanův Městec

vs ch o

Více informací >>ZDE<<

 

 

RADA MĚSTA zn
HEŘMANŮV MĚSTEC
11.6.2024
PROGRAM JEDNÁNÍ:

rm

PROGRAM JEDNÁNÍ ke stažení ZDE

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru