Navigace

Obsah

Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného v pondělí dne 13.03.2023

Typ: ostatní
Město Heřmanův Městec Vás zve na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, které se bude konat v pondělí 13.března 2023 v 17:00 hodin v Jednacím sále městského úřadu na adrese Havlíčkova 801.

Na programu jednání mimo jiné bude: 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu, 2) Kontrola usnesení, 3) Zprávy o činnostech rady, výborů a městské policie, 9) Program rozvoje obce - město Heřmanův Městec, 10) Rezignace předsedkyně OV Konopáč, 11) Odvolání a jmenování velitele MP HM, 12) Delegace na valnou hromadu Vodovody a kanalizace  Chrudim, 13) Dohoda o provedení práce 14) Pozemky (odkup, odprodej, směna), 15) Revokace usnesení ZM č. 32/2012, 16) Cenová mapa - navýšení o inflaci, 17) Ceník pronájmu pozemků - navýšení o inflaci, 18) Dotační programy města 2023, 19) Sociální fond MěÚ, 20) Ukončení smluv o spolupráci s okolními obcemi, 21) Změna zřizovacích listin, 22) Lokalita Travní, 23) Změna žádosti o čerpání dotace " Suchý poldr", 24) Hospodaření města HM k 31.12.2022, 25) Rozpočtové opatření ZM/2023/01, 26) Podání žádosti o dotaci na pořízení nízkoemisního vozidla. Program jednání zastupitelstva města naleznete rovněž na fyzické a elektronické úřední desce městského úřadu.


Vytvořeno: 2. 3. 2023
Poslední aktualizace: 5. 4. 2023 14:40
Autor: Lucie Kratochvílová