Navigace

Obsah

Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec

Typ: ostatní
Město Heřmanův Městec Vás zve na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, které se bude konat v pondělí 14.června 2021 v 17:00 hodin v Jednacím sále městského úřadu na adrese Havlíčkova 801.

Všechny účastníky upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických opatření platných ke dni jednání zastupitelstva města.

Na programu jednání mimo jiné bude: 1) Zahájení, slib zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu, 2) Kontrola usnesení, 3) Zprávy o činnostech rady, výborů a městské policie, 9) Pozemky (odprodej, směna, odkup), 10) Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2020, 11) Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2021, 12) Sociální fond, 13) Nová zřizovací listina jednotky SDH Heřmanův Městec, 14) Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.03.2021, 15) Rozpočtové opatření Zastupitelstva města HM č. 2/2021, 16) Diskuse, 17) Závěr. Program jednání zastupitelstva města naleznete rovněž na fyzické a elektronické úřední desce městského úřadu.


Vytvořeno: 4. 6. 2021
Poslední aktualizace: 4. 6. 2021 11:18
Autor: Lucie Kratochvílová