Navigace

Obsah

Informace ke stavebním úpravám v ulici Pokorného


Rozsáhlá přeměna úseku ulice Pokorného od Restaurace Eden po výjezd směr Kostelec u Heřmanova Městce byla stavebně započata 1. etapou 13. května 2019 rekonstrukcí kanalizace. 2. etapou je pak rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků, současně je naplánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení. Jelikož se jedná o akci, která výrazně a dlouhodobě ovlivňuje každodenní život jak občanů Heřmanova Městce tak i osob projíždějících na Kostelec, vzbuzuje tato akce mnoho emocí a vzniká kromě oprávněných dotazů a připomínek i spousta spekulací, domněnek a „zaručených zpráv“. Na této stránce najdete jak zdroje a další kontakty, tak hlavně shrnutí informací o akci a případně u aktuality a novinky týkající se samotného průběhu.

 

1. etapa: kanalizace - investor: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. - DOKONČENO

Kompletní rekonstrukce kanalizace včetně přípojek, a to i přípojek vodovodních probíhala od 13.května 2019. Akci financoval majitel sítí, tj. společnost Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. a samotnou realizaci prováděla firma PP-GROUP.cz s.r.o.. Až na drobné příběhy byly v součinnosti se všemi majiteli nemovitostí dokončeny nezbytná propojení a stavba tak řádně zkraje srpna ukončena. Drobné prodlení v řádu několika dnů oproti harmonogramu způsobila nezbytná úprava projektu a posunutí základního propojovacího projektu pro budoucí propojení s kanalizací obce Kostelec u Heřmanova Městce.

Právě budoucí realizace kanalizace v Kostelci a její spojení s kanalizací v Heřmanově Městci bylo prvotním impulsem pro změnu celého úseku až po křižovatku u Restaurace Eden, aby naše město bylo nejen kapacitně připraveno na kanalizační propojení se sousední obcí, ale také ochráněno i proti nežádoucím pachovým výstupům, které větší zátěž kanalizace může v budoucnu přinést. Investice chrudimského VAKu je v hodnotě téměř 6 milionů korun a jejím cílem bylo zabezpečit celý úsek Pokorného ulice tak, aby v nejbližších letech nehrozily zásahy do chodníků a komunikace.
 

2. etapa: komunikace a chodníky - investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje - DOKONČENO

Ihned po předání staveniště VAKem byla zahájena 2. fáze, kterou je kompletní oprava komunikace a chodníků v daném úseku. Vlastníkem komunikace a tedy i investorem je Pardubický kraj zastupovaný SÚS Pardubického kraje a firmou, která realizuje stavbu je firma SWIETELSKY stavební s.r.o.. Oproti původním předpokladům a snahám vysoutěžit stavebníka s cílem dokončení stavby cca do konce září (zmiňovali jsme v Leknínu 6/2019) SÚS Pardubického kraje ve výběrovém řízení v červenci vysoutěžil výše zmíněnou firmu s harmonogramem dokončení stavby 105 dní od předání staveniště. Až na přelomu července a srpna se tedy poprvé objevila informace, že vzhledem k zahájení prací 12.8. se termín dokončení posune z původně plánovaného konce září až na 25.11.2019.

Současně v této lokalitě probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou provádí Město Heřmanův Městec, a rekonstrukce povrchu chodníků, na které se město finančně podílí. Podíl města včetně veřejného osvětlení by neměl přesáhnout 4 miliony korun, Pardubický kraj má pak na stavbu vyčleněno 16 milionů Kč.

Protože se pohybujeme v lokalitě, kde daná komunikace nesplňovala podložím přísné nároky poplatné dnešním normám, je projekčně připravena stavba, která počítá s velmi náročným rozsahem prací, včetně hlubokých podkladových vrstev. I z těchto důvodů (a před tím i z důvodu kompletní rekonstrukce kanalizace) nebyla reálná částečná možnost prací ani veřejností zmiňované zjednosměrnění provozu atp., ale byla nezbytná úplná uzavírka komunikace s odkloněním dopravy na objízdné trasy, které jsou pro obě etapy totožné, a tedy platné od 13.5.2019.

Druhá etapa byla dokončena 29. října 2019

PŘED
Před rekonstrukcí

PO
Po rekonstrukci

Rekonstrukce Pokorného ulice v datech

1. etapa - kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim (kontakty)
Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč (kontakty)
Zahájení: 13.5.2019
Ukončení: 12.8.2019

2. etapa - komunikace a chodníky

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (kontakty)
Zastoupení investora: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (kontakty)
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice (kontakty)
Zahájení: 12.8.2019
Plánované ukončení: 25.11.2019
Skutečné ukončení: 29.10.2019
 

Praktické informace

Objízdné trasy

Stanoveny byly dvě objízdné trasy. Řidiči osobních vozidel by se měli vydat trasou vedoucí přes Úherčice, Vápenný Podol a Prachovice, pro autobusovou dopravu pak je určena komunikace mezi Vyžicemi a Kostelcem.

Objízdné trasyObjízdné trasyObjízdné trasy

Svoz komunálního odpadu

Svoz odpadu nebude během akce přerušen. Popelnice můžete nechat připravené ke svozu před svými domy přesně tak, jak jste zvyklí. V době, kdy nebude možné, aby svozové vozidlo vjelo přímo do ulice Pokorného, pracovníci stavební firmy převezou popelnice na určené místo a po provedení svozu je vrátí zpět na původní místo. Aby toto mohlo hladce proběhnout, označte prosím své popelnice číslem popisným.

Kontakty

Pro další dotazy týkající se průběhu stavby byla zřízena e-mailová adresa pokorneho@mesto-hm.cz. Máte-li dotaz či připomínku, neváhejte se na nás obrátit. Co nejdříve se pokusíme buď sami odpovědět, nebo Váš dotaz předáme kompetentní osobě.
 

Závěrem

Jsme si plně vědomi náročnosti celé stavby a také komplikacemi zejména těch, kteří v daném místě bydlí, vlastní nemovitost či zde mají provozovnu. Takto rozsáhlá stavba je bezpochyby velkou zátěží.

Ne však jen pro ně samotné, ale dotýká se i celého města. Kreativita lidí v případě „vlastních“ objízdných tras nám ničí nejednu účelovou komunikaci či uličku, na což poukazuje například fotografiemi pan Havlík v zářijovém vydání Leknínu. V rámci údržby komunikací počítáme s výspravou cest, bohužel nejsme schopni těmto reakcím řidičů nijak zabránit. Ačkoli se od počátku uzavírky snažíme o doplnění či rozšíření značení tak, aby omezilo bezohledné ničení těchto cest, a Odboru dopravy v Chrudimi předáváme i různé více či méně kreativní návrhy, které přicházejí ze strany veřejnosti, doposud se nepodařilo najít variantu, která by nebyla zamítnuta. Bohužel není ani v moci města si značení jakoukoli cestou "vynutit".

Apelujeme proto na všechny, aby byli více tolerantní sami k sobě, respektovali značení a také složitost stavby samotné. Žije se nám tak, jak se k sobě chováme. Obří investice, která zde dosahuje okolo 26 milionů korun do budoucna výrazně městu pomůže a město ochrání před budoucí investicí obce Kostelec u Heřmanova Městce. Určitou míru nepohody tak nyní musíme strpět, i když je nám to všem nepříjemné.
 

Aktualizace - 26.8.2019

Od úterý 27.8. budu prováděny specifické výkopové práce pro nezbytné přeložky rozvodu sítě plynu, které budou ve čtvrtek 29.8.2019 technickými pracovníky firmy Innogy přepojeny do nových rozvodů a stavitel firma Swietelsky ihned bude tyto úseky zahrabávat a hutnit. Dle vyjádření zástupců firmy Switelesky tento mimořádný úkon na síti plynu nebude mít vliv na prodloužení termínu dokončení stavby. Firma Innogy po konzultacích se zástupci kraje i našeho města a samotné stavební firmy vyšla k provádění přeložek maximálně vstříc.
 

Aktualizace - 2.9.2019

Z důvodu technologických postupů bylo před skrývkou vrstev komunikace nutné demontovat sloupy veřejného osvětlení. Instalace nových sloupů je z technických a procesních důvodů možná až po instalaci silničních obrub. Ta by měla v případě, že to počasí dovolí, být zahájena během tohoto týdne, ve druhé polovině příštího týdne by pak mělo být zahájeno osazování nových sloupů veřejného osvětlení, které bude následně probíhat v souběhu s instalací obrub.

Město Heřmanův Městec prosí ochotné občany o součinnost při zajištění provizorního osvětlení Pokorného ulice. Pokud byste byli ochotni na svoji nemovitost umístit svítidlo, které by osvětlovalo přiléhající část ulice, ozvěte se prosím na e-mail pokorneho@mesto-hm.cz nebo na telefonní číslo 728 753 862 (MěÚ Heřmanův Městec, p. Jožák - Správa majetku)
 

Aktualizace - 19.9.2019

Aby byl pohyb v právě rekonstruované Pokorného ulici po setmění bezpečnější, bylo zde včera večer uvedeno do provozu provizorní osvětlení. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří nám umožnili umístění svítidel a elektrického vedení na svých nemovitostech.

Aktualizace - 14.10.2019

V pátek 18.10. bude zhotovitel povrchu vozovky aplikovat penetrační nástřik. Žádáme řidiče, aby v tento den bez výjimek respektovali zákaz vjezdu, a žádáme i chodce, aby po provedení nástřiku byli při pohybu v Pokorného ulici obezřetní - pokud by na svých botách přenesli penetrační nástřik na nový povrch chodníku, došlo by k jeho nenávratnému poškození.

Aktualizace - 29.10.2019

Rekonstrukce povrchu vozovky v Pokorného ulici byla dokončena a během dnešního odpoledne je plánováno otevření silnice pro běžný provoz. Velké poděkování patří zhotoviteli stavby za to, že ke zprovoznění dochází téměř měsíc před plánovaným termínem dokončení. Děkujeme za trpělivost všem obyvatelům Pokorného ulice i okolních lokalit, kterých se dotknul zvýšený provoz související s rekonstrukcí. Věříme, že nepohodlí v posledních měsících bude vyváženo příjemnější jízdou po novém povrchu v následujících letech.