Navigace

Obsah

Dotace pro spolky a neziskové organizace

Dotace z rozpočtu města Heřmanův Městec

Rada města Heřmanův Městec, v souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala usnesením č. 449/2015 dne 4.11.2015 tyto zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a schválila pravidla pro jednotlivé programy pro rok 2016.

Rada města Heřmanův Městec, v souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a schválila pravidla pro jednotlivé programy.
 

Zásady poskytování dotací:
 
Pravidla programů podpory pro rok 2023:

Uzávěrka žádostí společná pro všechny programy - 31. 1. 2023.
 

Rozdělení dotací v roce 2023:

Dotace - rozdělení 2023 schváleno Radou města Heřmanův Městec dne 28.02.2023, usnesením č. R/2023/100 a Zastupitelstvem města Heřmanův Městec dne 13.03.2023, usnesením č. Z/2023/027

 

Formuláře

Formuláře - vyúčtování dotací:

2022

Pravidla programů podpory pro rok 2022:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2021.
 

Rozdělení dotací v roce 2022:

Dotace - rozhodnutí Rady města 23.02.2022 a Zastupitelstupitelstva města 14.03.2022

 

2021

Pravidla programů podpory pro rok 2021:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2021.
 

Rozdělení dotací v roce 2021:

Dotace - rozhodnutí Rady města 24.2.2021 a Zastupitelstva města 8.3.2021

 

2020

Pravidla programů podpory pro rok 2020:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2020.
 

Rozdělení dotací v roce 2020:

Dotace - rozhodnutí Rady města 4.3.2020 a Zastupitelstva města 15.4.2020
 

2019

Pravidla programů podpory pro rok 2019:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2019.
 

Přidělení dotací v roce 2019

 

2018

Pravidla programů podpory pro rok 2018:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2018.


Přidělení dotací v roce 2018

 

2017

Pravidla programů podpory pro rok 2017:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2017.


Přidělení dotací v roce 2017

 

2016

Pravidla programů podpory pro rok 2016:

Uzávěrka žádostí pro rok 2016 byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2016.


Přidělení dotací v roce 2016