Navigace

Obsah

eu

Rekonstrukce domu č.p. 4

Název projektu: Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00145122
Datum zahájení: 26.3.2018
Datum ukončení: 31.3.2022

Popis

V rámci realizace projektu dojde ke stavebním úpravám budovy č. p. 4 a její propojení se stávající budovou Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim (č. p. 1) za účelem rozšíření prostor ZŠ, čímž dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Pro cílové skupiny tak vzniknou 3 nové odborné učebny, vč. zajištění bezbariérovosti (3 plošiny, propojovací rampa) a bezbariérové toalety.

Cíle

Cílem projektu jsou stavební úpravy budovy, jež zajistí vznik odborných učeben, včetně řešení bezbariérovosti (rampa, plošiny) a bezbariérové toalety. Uvedené stavební úpravy povedou ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích:

  • komunikace v cizích jazycích,
  • přírodní vědy,
  • práce s digitálními technologiemi

ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Zároveň bude zajištěna také bezbariérová dostupnost podpořených prostor odborných učeben, včetně bezbariérové toalety.

Výsledky

Realizací projektu budou vybudovány 3 nové odborné učebny, včetně zajištění bezbariérovosti (rampa, plošiny) a bezbariérové toalety. Díky vzniku těchto odborných učeben dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.