Navigace

Obsah

eu

Rekonstrukce domu č. p. 244

Název projektu: Sociální bydlení v Heřmanově Městci – bytový dům č. p. 244
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009376
Datum zahájení: 5.3.2018
Datum ukončení: 30.9.2021

Popis

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu ve městě Heřmanův Městec, který bude sloužit pro sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi.

Cíle

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Výsledky

V rámci realizace projektu dojde ke kompletní rekonstrukci bytového domu č. p. 244 v Čáslavské ulici, který vzhledem ke špatnému stavebnětechnickému stavu není možné užívat. Po rekonstrukci bude v domě celkem 9 bytových jednotek.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.