Navigace

Obsah

eumzp

 

Název projektu: Protipovodňová opatření města Heřmanův Městec

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014141

Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Stručná informace o cíli projektu: Předmětem podpory je doplnění digitálního povodňového plánu a rozšíření lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro Město Heřmanův Městec. Realizací projektu bude 1500 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Půjčka ze SFŽP: Ne

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.317.511,98 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 3.722.258,38 Kč, 70 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 1.595.253,60 Kč, 30 %

Název příjemce podpory: Město Heřmanův Městec

Datum zahájení realizace projektu: 6. 3. 2023

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2024

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.