Navigace

Obsah

Rada města

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Radu města Heřmanův Městec tvoří starosta, místostarosta a pět neuvolněních radních. Jmenný seznam radních naleznete níže.

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. 

Rada města se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně ve středu. Jednání rady jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti je podřízena krajskému úřadu. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Celunda Tomáš
PATRIOTI
člen
Dvořáková Zuzana
HEŘMANI
místostarostka 464603503
775135645
Jiroutek Aleš
PATRIOTI
starosta města 464603502
724267656
Kolář Martin
PATRIOTI
člen
Řehák Jan
HEŘMANI
člen
Stránská Alena
PATRIOTI
členka
Volejník Ondřej
HEŘMANI
člen

Jednací řád Rady města Datum vložení: 30.04.2015

Podřízené organizační složky