Navigace

Obsah

Organizační složky

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Podřízené organizační složky

Městská policie Heřmanův Městec

Městská policie v Heřmanově Městci byla zřízena od 1.1.2016 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou vydalo Zastupitelstvo města Heřmanův Městec usnesením č.61/2015 dne 21.9.2015.

Harmonogram zřízení - náplň činnosti, finanční náročnost
Komise dopravní a veřejného pořádku - rozvaha ke zřízení MP


Vrchní strážník: Roman Charvát

Telefon: 777470156, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

Adresa městské policie: náměstí Míru 4
Výběrová řízení na pozice členů MP

Druhé kolo výběrového řízení - strážník MP - uzávěrka přihlášek 20.4.2016