Navigace

Obsah

Vyhledávání variabilního symbolu podle RČ

Na této stránce můžete najít variabilní symbol pro úhradu poplatků podle svého rodného čísla.

Vyhledávání dle rodného čísla není určeno pro zjištění variabilního symbolu u rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (tuto informaci možno získat buď z předchozí platby, nebo dotazem na odboru finančním, tel.: 464 603 509, e-mail: helena.ticha@mesto-hm.cz)

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.