Navigace

Obsah

Rybářské lístky

Poplatek za vydání rybářského lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Položka 14

Vydání rybářského lístku s platností:

 • na 1 rok 100,- Kč
 • na 3 roky 200,- Kč
 • na 10 let 500,- Kč
   

Osobám mladším 15 let, žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž je stanoven poplatek:

 • na 1 rok 50,- Kč
 • na 3 roky 100,- Kč
 • na 10 let 250,- Kč
   

Formuláře

 • Žádost o vydání rybářského lístku