Navigace

Obsah

Poplatek ze psů

Obecné informace:

Místní poplatek ze psů byl v Heřmanově Městci zaveden dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 1/2019, o místním poplatku ze psů stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je:

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí.

Roční sazba poplatku:

a) v rodinném domě

 • za prvního psa 144,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 216,- Kč

b) v ostatních domech 

 • za prvního psa 720,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.080,- Kč

Pro poplatníka, který je starší 65 let, činí sazba poplatku: 

a) v rodinném domě 

 • za prvního psa 72,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 108,- Kč

b) v ostatních domech 

 • za prvního psa 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
 • složenkou (k dispozici na pokladně)
 • bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1626531/0100 pod variabilním symbolem, který vám rádi sdělíme na požádání; pokud jste již v minulosti platbu přes účet posílali, variabilní symbol zůstává stejný

Osvobození od poplatku:

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 • Od poplatku se dále osvobozují osoby, které jsou členem Svazu záchranných brigád kynologů.
 • Úleva se poskytuje držiteli psa, který v průběhu kalendářního roku dovrší věku 65 let a více. V tomto případě pro něj bude platit sazba platná pro osoby starší 65 let.

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 200,- Kč

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem adela.andrlova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku: