Navigace

Obsah

Náhrady za věcná břemena

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec schválilo na svém zasedání dne 20.12.2021 usnesením č. Z/2021/083

  • postup pro stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene spojené se zásahem do vlastnictví města tak, že musí být vždy podloženo výpočtem dle příslušné vyhlášky MF ČR k provedení zákona o ocenění majetku, případně odpovídajícím znaleckým posudkem

  • rozhodovací pravomoc při zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví města do kompetence Rady města

  • minimální výši náhrady za zřízení věcného břemene spojenou se zásahem do vlastnictví města na 1000 Kč

Výše náhrad jsou stanoveny bez DPH.