Navigace

Obsah

Městský hřbitov

 

1. Úhrada za pronájem hrobového místa

- nájem hrobového místa                                                                       18,- Kč/m²/rok    

- služby s pronájmem spojené                                                             120,- Kč/rok

  (správa a údržba pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,

   zajišťování vrátní služby, zajišťování likvidace odpadu a odběru vody, provoz WC)  

  

u smluv uzavíraných po 1.7.2022

         

2. Úhrada za poskytované služby

- rozptyl zpopelněných lidských ostatků                                              750,- Kč

 

Položky v ceníku neuvedené budou účtovány jako ceny smluvní.

 

Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti v Heřmanově Městci byl schválen Radou města Heřmanův Městec dne 29.6.2022 usnesením č. R/2022/222 a a je platný od 1. 7. 2022