Navigace

Obsah

Městský hřbitov

Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti v Heřmanově Městci platný od 1.1. 2016

1. Úhrada za pronájem hrobového místa

  • nájem hrobového místa ... 15,- Kč/m²/rok
  • služby s pronájmem spojené ... 100,- Kč/rok

(Pozn. službami se rozumí: správa a údržba pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, zajišťování vrátní služby, zajišťování likvidace odpadu a odběru vody)

2. Úhrada za poskytované služby

  • vykopání hrobu, exhumace, uložení rakve včetně zasypání ... 5.125,- Kč
  • uložení rakve do hrobky ... 1.125,- Kč
  • uložení/vyzvednutí urny ... 250,- Kč/ks
  • exhumace ostatků hrob ... 4.375,- Kč
  • exhumace ostatků hrobka ... 1.000,- Kč
  • rozptyl zpopelněných lidských ostatků ... 750,- Kč
  • uložení lidských ostatků do společné hrozbky ... 250,- Kč