Navigace

Obsah

Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce

Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2023/025 ze dne 13.3.2023

  základní cena Kč/m2 bytová výstavba* rekreace zahrada

zóna I.

náměstí Míru
Masarykovo náměstí
ulice 5.května
ulice Čáslavská
ul. Havlíčkova po křižovatku

jednotná cena 599,-
  koeficient
1.00 1.15 0.80

zóna II.

ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč 346,- Kč 346,- Kč 396,- Kč 275,- Kč

zóna III.

Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr 185,- Kč 185,- Kč 206,- Kč 146,- Kč

Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.

* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.