Navigace

Obsah

Ceník pronájmů pozemků města

Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno na základě cenového věstníku MF ČR č. 14/2007, bod 3. odst. a), b), c), d) a usnesením Zastupitelstva města Heřmanův Městec č.2/2008 ze dne 31.3.2008 (ceny platné od 1.1.2009).

Sazba za 1 m2/rok

 1. pozemky zastavěné stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků, tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních 7,00 Kč
   
 2. pozemky lesní, zastavěné stavbou pro individuální rekreaci s jejich přísl. 16,00 Kč
   
 3. ostatní pozemky ve městě Heřmanův Městec 4,00 Kč
  • v místní části Nová Doubrava 3,00 Kč
  • v místní části Chotěnice 3,00 Kč
  • v místní části Radlín 3,00 Kč
  • v místní části Konopáč 3,00 Kč
    
 4. pozemky určené k podnikání, sazba dohodou, nejméně 15,00 Kč