Navigace

Obsah

Ceník pronájmů pozemků města

platný od 13.3.2023

 

Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno na základě usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. Z/2023/026 ze dne 13.3.2023.

Sazba za 1 m2/rok

a) pozemky zastavěné stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořící s touto stavbou funkční celek, kromě lesních

6,-Kč

 
 

b) pozemky lesní, zastavěné stavbou pro individuální rekreaci s jejich příslušenstvím

18,- Kč

 

c) ostatní pozemky ve městě

 

Heřmanův Městec

6,- Kč

 

 

místní části

 

Chotěnice

5,-Kč

 

 

     

Radlín

5,-Kč

 

 

     

Konopáč

5,-Kč

 

 

 

 

 

Nová Doubrava

5,-Kč

 

d) pozemky určené k podnikání, sazba dohodou, nejméně však

17,- Kč

 

e) pozemky podnikatelsky zemědělsky obhospodařované, sazba dohodou, dle obvyklých cen pachtovného za zemědělské pozemky