Navigace

Obsah

Ceník pronájmů pozemků města

platný od 1.1.2022

 

Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno na základě cenového věstníku MF ČR č. 14/2007 bod 3, odst. A), b), c), d) a usnesením Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 63/2021 ze dne 13.9.2021

Sazba za 1 m2/rok

a) pozemky zastavěné stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořící s touto stavbou funkční celek, kromě lesních

5,-Kč

 
 

b) pozemky lesní, zastavěné stavbou pro individuální rekreaci s jejich příslušenstvím

16,- Kč

 

c) ostatní pozemky ve městě

 

Heřmanův Městec

5,- Kč

 

 

místní části

 

Chotěnice

4,-Kč

 

 

     

Radlín

4,-Kč

 

 

     

Konopáč

4,-Kč

 

 

 

 

 

Nová Doubrava

4,-Kč

 

d) pozemky určené k podnikání, sazba dohodou, nejméně však

15,- Kč

 

e) pozemky podnikatelsky zemědělsky obhospodařované, sazba dohodou, dle obvyklých cen pachtovného za zemědělské pozemky