Navigace

Obsah

Promenáda Podolského potoka – první část

v

Autoři návrhu:

MÓD architekti s.r.o.

http://www.modarchitekti.cz/

fáze projektu:

Studie 2018
DUR – 2021

 

Návrh znovuobnovení trasy podél Podolského potoka v Heřmanově Městci navazuje na historickou cestu od zámku Kinckých (dnes Domov seniorů) do zámecké bažatnice za městem.

Základní koncepcí návrhu je obnovení prostoru kolem poslední nezatrubněné vodoteče v centru města a její zpřístupnění obyvatelům, zároveň propojuje cen­trum města (náměstí) se zástavbou bytových domů kolem významného prostoru hřebčína. Na břehu potoka vzniká promenáda rozdělená do 3 základních úse­ků: trasparetní ocelová lávka vykonzolovaná nad potok kolem historického objektu Medova, která umožňuje vizuelní kontakt s vodotečí. Ve střední části trasy je promenáda na břehu Podolského potoka tvořena mlatovou cestou. V sousedství s výběhy hřebčína je promenáda oddělena dvojitým plotem se zelení (ochrana zdraví zvířat a chodců). Po překonání pěší lávky vede promenáda po druhém břehu. Objekty lávky s pozorovatelnou koní a portálem kolem tepolovodu jsou navrženy jako lehké ocelové struktury (např. z předzvětralého plechu), co nejméně zasahující do přírodního okolí. Přírodní břehy potoka jsou zachovány ve své divokosti a zpřístupněny pouze na vybraných místech - stupňovitým dřevěným deckingem, který v sousedství teplovodu s portálem tvoří “hlediště” pro rámovaný výhled na centrum města s potokem a různorodé aktivity na plošině u vody (portál lze vyžít např. pro napnutí promítacího plátna příležitostného letního kina.

Prostranství mezi bytovými domy a bývalé zámecké elektrány je upraveno na základě výstupů z předešlých jednání - vytvoření přírodních hracích prvků pro děti s grilovacím místem a přeřešení stávajícího parkoviště (navýšení kapacity na základě požadvků obyvatel) při zachování stávajících zelených ploch před domy.

Poslení část promenády od ulice U Bažatnice k fotbalovému hřišti je vedena jako cesta na pobytové louce souběžně s potokem a je zakočena pobytovou plochou s propojením na fotbalové hřiště. Přechod přes Ulici u Bažantnice je vydlážděna do roviny chodníku a dopravně zklidněn.

Cesty pro koně jsou uvaživány ve variantách - souběžně s promenádou a přebroděním potoka či průchod po levém břehu (kolem prodejny potravin).

Hlavním cílem návrhu je snažší dostupnost významných míst ve městě pro obyvatele, snadná dostupnost Bažantnice a Zámeckého parku a zatraktivnění celé lokality. Promenáda prostupuje nenásilně územím a nabízí obyvatelům nevšední zážitek.

situaceVIZ1_MEDOVVIZ2_MEDOVVIZ3_MEDOVVIZ4_TEPLOVODVIZ7_KLASIKAVIZ8_PRECHOD

Ke stažení:

podolska promenada