Navigace

Obsah

Městský architekt

Ing.arch. Ondřej Teplý - zastává funkci architekta města od roku 2017

Činnost architekta města Heřmanův Městec pro období 2017 - 2019 je dána smlouvou, která definuje povinnosti a práva obou stran a byla schválena Radou města dne 18.1.2017 usnesením č. RM/2017/007 (znění smlouvy ZDE).

 

Architekt města partnerem a odborným poradcem vedení města na poli urbanizmu a architektury. Je dále v těsném kontaktu s Odborem investic a údržby majetku města, stejně tak se Stavebním úřadem. Mezi hlavní činnosti architekta města patří spolupráce na stanovování koncepcí rozvoje, dohled nad jejich realizací, konzultační a poradenská činnost pro vedení města. Dále architekt města spolu s Odborem investic a údržby majetku města připravuje zadání projekčních prací, architektonických soutěží a dohlíží nad průběhem projekčních prací smluvních projektantů města. Architekt města sám také zpracovává dílčí úpravy městského parteru a další drobné zásahy v prostoru města. Architekt města působí i jako moderátor veřejných projednání a besed pořádaných radnicí pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje města. V neposlední řadě architekt města vydává doporučující stanoviska ke stavebním záměrům a účastní se dozorů významných městských staveb.
 
 

Pravidelná kancelář architekta při MěÚ:

Shodně s projektem OTEVŘENÁ KANCELÁŘ STAROSTY, ve stejných termínech a časech můžete využít ke konzultacím přítomnost městského architekta přímo na MěÚ a to v 1.patře v zasedací místnosti.

Kontaktovat jej můžete rovněž e-mailem na adrese architekt.hm@mixage.cz nebo telefonicky na mobilním telefonu 777 312 441.