Navigace

Obsah

Okružní křižovatka Nový Dvůr

situacePo dlouhém usilování jsme se konečně dočkali toho, že křižovatka, na které vídáme pravidelně nehody a na jejíž současnou podobu má mnoho z nás nejednou ošklivou vzpomínku, dostane novou tvář -  křižovatka v Novém Dvoře se promění na křižovatku okružní. V průběhu některých fází stavby bude nutná jistá míra trpělivosti, odměnou pro všechny pak bude bezpečnější průjezd ze všech směrů.

Obecné informace a kontakty

Název akce: I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce, přestavba křižovatky na okružní
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
Termín stavby: 7/2020 - 10/2020

Dopravní omezení

V průběhu stavby zhotovitel nepočítá s objízdnými trasami - stavba bude rozdělena na etapy a realizována tak, aby křižovatka zůstala ze všech směrů průjezdná alespoň jedním pruhem. Provoz bude veden kyvadlově a řízen semafory. Detailní informace najdete v kompletním znění Opatření obecné povahy stanovujícího přechodnou úpravu provozu.

Rozdělení stavby do etap

Časový harmonogram ke stažení (PDF)

etapa 1etapa 2etapa 3etapa 4