Navigace

Obsah

Pravidla půjčování společenských her

  1. Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.
  2. Deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně v Heřmanově Městci.
  3. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.
  4. Čtenáři mladší 15 let si mohou hru půjčit v doprovodu zákonného zástupce.
  5. Před půjčením je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost hry, neudělá-li to, má se za to, že je hra kompletní. Poté podepíše potvrzení o výpůjčce.
  6. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v neporušeném stavu, nejpozději 30 minut před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené hry.
  7. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.
  8. V případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, ji musí čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu.