Navigace

Obsah

Městská knihovna nabízí

 • půjčování knih včetně Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
 • rezervaci knih
 • on-line katalog - na adrese http://knihovna.mesto-hm.cz/katalog/
 • půjčování periodik (výběr z 85 titulů)
 • regionální literaturu (prezenční výpůjčky)
 • vyhledávání informací
 • kopírování
 • besedy pro školy
 • vyučovací hodiny v dětském odd. MěK - na základě zájmu vyučujících ZŠ i ZvŠ (knihovnice připraví požadované knihy z určitého oboru, výuka probíhá v MěK)
 • multimediální encyklopedie na počítači (35 titulů)
 • ASPI - Sbírky zákonů od roku 1918 do současnosti s pravidelnou aktualizací 1x za 3 měsíce
 • internet - návštěvu si lze dohodnout i mimo půjčovní dny (tel. 469 312 170)
 • z některých encyklopedií a dalších databází lze za poplatek zhotovit tiskový výstup.
 • využití počítače s textovým editorem
 • výpůjční doba MěK Heřmanův Městec je jeden měsíc, u MVS dle požadavku půjčující knihovny.